Grupper

FK

Grupp 1
Hällekis FK
Källby Kullen F
Ljungsbacken FKA
Prästgård FKB lag 1
Lundabyn FK
Prästgård FKB lag 2
Grupp 2
Ljungsbacken FKB
Ljungsbacken FKC
Prästgård FKA
Prästgård FKC
Källby Viken F

1

Grupp 1
Ljungsbacken 1B
Prästgård 1B
Källby Kullen 1
Lundabyn 1
Grupp 2
Hällekis 1
Prästgård 1A
Källby Viken 1
Ljungsbacken 1A

4

Grupp 1
Ljungsbacken 4A lag 2
Hällekis 4
Källby Gård 4 lag 2
Prästgård 4A
Ljungsbacken 4B
Grupp 2
Källby Gård 4 Lag 1
Ljungsbacken 4A lag 1
Lundabyn 4
Prästgård 4B

6

Grupp 1
Prästgård 6A
Hällekis 6
Lundabyn 6
Källby Viken 6
Källby Kullen 6
Ljungsbacken 6

2

Grupp 1
Hällekis 2
Prästgård 2B
Källby Gård 2
Ljungsbacken 2B
Grupp 2
Ljungsbacken 2C
Lundabyn 2
Ljungsbacken 2A
Prästgård 2A

3

Grupp 1
Källby Gård 3 blå
Prästgård 3A
Hällekis 3
Grupp 2
Källby Gård 3 grön
Lundabyn 3
Ljungsbacken 3
Prästgård 3B

5

Grupp 1
Källby Gård 5
Hällekis 5
Prästgård 5A
Prästgård 5B
Ljungsbacken 5A

7

Grupp 1
7B
7E

9

Grupp 1
9D
9F
9E